Diploma İşlemleri

Mezun Olan Öğrencilerin Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Alabilmeleri için Yapmaları Gereken İşlemler
  • Mezuniyeti onaylanan öğrenciler ilgili okullardan alacakları ilişik kesme belgesini hazırlar. İlişik kesme belgesi, nüfus cüzdanı örneği ve öğrenci kimlik kartını  ilgili okulun öğrenci işleri bürosuna teslim ettikten sonra diplomalar hazırlanıncaya kadar okulundan geçici mezuniyet belgesi alabilirler.
  • Diplomalar hazırlandığında öğrenciler aldıkları geçici mezuniyet belgesini (asıl) yanlarında getirerek Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan diplomalarını alabilirler.
  • Öğrenci mezun olduktan sonra geçici mezuniyet belgesi almamış ise ilgili okullardan alacakları ilişik kesme belgesini hazırladıktan sonra ilişik kesme belgesi ve öğrenci kimliği ile birlikte Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gelerek diplomasını alabilir.


Diplomasını veya Geçici Mezuniyet Belgesini Kaybeden Öğrencilerin Yapmaları Gereken İşlemler
  • Geçici mezuniyet belgesini kaybeden öğrenciler Türkiye baskısı olan bir gazetede zayi ilanı verdikten sonra yayımlanan ilan ve bir dilekçe ile birlikte Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gelerek diplomalarını alabilirler.
  • Diplomasını kaybeden öğrenciler Türkiye baskısı olan bir gazetede zayi ilanı verdikten sonra yayımlanan zayi ilanı ve bir dilekçe ile birlikte Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat edilmesi halinde öğrencilere yeni diploma hazırlanarak verilir. Yeni diplomada nüsha ibaresi yer alır.
Not:
* Öğrenciler diploma veya geçici mezuniyet belgelerini şahsen veya noter vekaleti verdikleri kişiler aracılığı ile alabilirler. (Noter vekaleti verilen kişiler vekalet belgesinin aslı ile geçici mezuniyet belgesi alınmış ise belgenin aslını yanlarında getirmek zorundadır)

* Mezun öğrenciler ilgili okullarına müracaat ettikleri takdirde lise diplomalarını (aslı) alabilirler.