İletişim

Telefon 0252 211 1701 Dekan Özel Kalem
  0252 211 1745 Ayniyat Saymanı
  0252 211 1702 Bölüm Sekreteri
  0252 211 1724 Personel İşleri
  0252 211 2132 Öğrenci İşleri (Danışma)
Faks   0252 211 3150  
E-Posta  teknoloji@mu.edu.tr  
Adres    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  Teknoloji Fakültesi-48120 Kötekli-Menteşe/MUĞLA