Hakkımızda

Eğitim-öğretim alanındaki yenilikleriyle diğer fakültelerden farklı bir yapıya sahip olan Teknoloji Fakülteleri, 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.   

2010-2011 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayan fakültemiz, Ağaç İşeri Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği olmak üzere  3 Mühendislik Programı ile eğitim-öğretime devam etmektedir.  

Fakültemiz Genel Lise ve Mesleki ve Teknik Orta Öğretim (MTOK) olma üzere iki farklı kontenjan ile öğrenci almaktadır.   

Teknoloji Fakültesi eğitim-öğretim yapısıyla diğer fakültelere göre farklılık göstermektedir. Fakültemizde üniversite-sanayi işbirliği odaklı bir eğitim (7+1 Eğitim Modeli) uygulanmakta olup, öğrencilerimizin “Uygulama Becerisi Yüksek Mühendisler” olarak yetiştirilmesi amacında, 7+1 Eğitim Modeli ile okulda alınan teorik ve uygulamalı derslerin doğrudan saha tecrübesiyle birleştirilmesine ve öğrencilerimizin bu bilgilerini uygulama becerisine dönüştürebilmesine olanak sağlanmaktadır. Bu amaçla ders müfredatlarımız;    7 dönemini okulda teorik ve uygulamalı dersler,  1 dönemini de işletmelerde uygulama olarak düzenlemiştir. 

Ayrıca 40 günlük zorunlu yaz stajı ile desteklenen eğitim-öğretim süreci, öğrencilerimizin kazanacağı iş tecrübelerinin artmasında önemli ölçüde fayda sağlamaktadır.