Misyon&Vizyon

Vizyon:

Eğitim öğretim deneyimini yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştiren, araştırma ve geliştirme kültürünü inovatif bakış açısı ve endüstri işbirliği ile güçlendirerek sektörün geleceğine yön veren uluslararası düzeyde söz sahibi bir fakülte olmaktır. 

Misyon:

Ülkemizin gereksinimlerini merkezine alan, yaratıcı, eleştirel ve evrensel standartlarda düşünen, bilimsel sosyal, kültürel donanımı ve özgüveni ile üstleneceği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getirecek, ayrıca Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında liderlik yapacak nitelikte uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirmektir.