Kurullar/Komisyonlar

Birim Düzeyinde Kurul/Komisyonları Listesi

Fakülte Kurulu

 • Prof.Dr. HİLMİ TOKER - Başkan
 • Doç.Dr. MEHMET YENİOCAK - Üye
 • Prof.Dr. ALİ KASAL - Üye
 • Prof.Dr. ALİ KEÇEBAŞ - Üye
 • Prof.Dr. ERGÜN BAYSAL - Üye
 • Prof.Dr. İLHAN TARIMER - Üye
 • Doç.Dr. OSMAN ÖZKARACA - Üye
 • Doç.Dr. SEDAT ATMACA - Üye
 • Doç.Dr. UTKUCAN ŞAHİN - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi VOLKAN RAMAZAN AKKAYA - Üye
 • Fakülte Sekreteri GÜRKAN BOZKURT - Raportör

Fakülte Yönetim Kurulu

 • Prof.Dr. HİLMİ TOKER - Başkan
 • Prof.Dr. ALİ KASAL - Üye
 • Prof.Dr. ALİ KEÇEBAŞ - Üye
 • Prof.Dr. ERGÜN BAYSAL - Üye
 • Doç.Dr. OSMAN ÖZKARACA - Üye
 • Doç.Dr. UTKUCAN ŞAHİN - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi VOLKAN RAMAZAN AKKAYA - Üye
 • Fakülte Sekreteri GÜRKAN BOZKURT - Raportör

Akademik, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Komisyonu

 • Prof.Dr. ALİ KASAL - Başkan
 • Doç.Dr. OSMAN ÖZKARACA - Üye
 • Doç.Dr. UTKUCAN ŞAHİN - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi MEHMET ACAR - Üye
 • Araş.Gör.Dr. HALİL KILIÇ - Üye
 • Fakülte Sekreteri GÜRKAN BOZKURT - Üye
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni YAŞAR KARAKAN - Raportör

Atölye ve Laboratuvarlar Koordinasyon Komisyonu

 • Doç.Dr. TOLGA URAL - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi MEHMET ACAR - Üye
 • Araş.Gör.Dr. HALİL KILIÇ - Üye
 • Araş.Gör.Dr. ONUR VAHİP GÜLER - Üye
 • Fakülte Sekreteri GÜRKAN BOZKURT - Üye
 • Mühendis ARİF ERGÜN HASKAYA - Üye
 • Ayniyat Saymanı ÜMİT HASKAYA - Üye
 • Bilgisayar İşletmeni CİHAN DOĞAN - Raportör

Birim Danışma Kurulu

 • Prof.Dr. HİLMİ TOKER - Başkan
 • Doç.Dr. MEHMET YENİOCAK - Üye
 • Prof.Dr. ALİ KASAL - Üye
 • Ahmet EKTİ - Üye
 • Ahmet GEÇGEL - Üye
 • Hamit İZDAŞ - Üye
 • Münnami ÖZYURT - Üye
 • Fakülte Sekreteri GÜRKAN BOZKURT - Raportör

Birim Kalite Komisyonu

 • Prof.Dr. HİLMİ TOKER - Başkan
 • Doç.Dr. MEHMET YENİOCAK - Üye
 • Prof.Dr. ALİ KASAL - Üye
 • Prof.Dr. TAYFUN BÜKE - Üye
 • Doç.Dr. HÜSEYİN GÜRÜLER - Üye
 • Doç.Dr. SEDAT ATMACA - Üye
 • Doç.Dr. UTKUCAN ŞAHİN - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi EMİNE YAĞIZ GÜRBÜZ - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi VOLKAN RAMAZAN AKKAYA - Üye
 • Fakülte Sekreteri GÜRKAN BOZKURT - Raportör

Ders ve Sınav İşlerini Yürütme Komisyonu

 • Doç.Dr. UTKUCAN ŞAHİN - Başkan
 • Araş.Gör.Dr. TAHSİN ÇETİN - Üye
 • Fakülte Sekreteri GÜRKAN BOZKURT - Üye
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni YAŞAR KARAKAN - Raportör

Eğitim-Öğretim Programları Düzenleme, Takip ve Revizyon Komisyonu

 • Doç.Dr. GÜRCAN ÇETİN - Üye
 • Doç.Dr. MEHMET YENİOCAK - Üye
 • Prof.Dr. ALİ KEÇEBAŞ - Üye
 • Prof.Dr. ERTAN ÖZEN - Üye
 • Prof.Dr. HİLMİ TOKER - Üye
 • Doç.Dr. HÜSEYİN GÜRÜLER - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi VOLKAN RAMAZAN AKKAYA - Üye
 • Fakülte Sekreteri GÜRKAN BOZKURT - Üye
 • Bilgisayar İşletmeni CİHAN DOĞAN - Raportör

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

 • Prof.Dr. ERTAN ÖZEN - Başkan
 • Doç.Dr. MEHMET YENİOCAK - Üye
 • Doç.Dr. OSMAN ÖZKARACA - Üye
 • Doç.Dr. TOLGA URAL - Üye
 • Araş.Gör.Dr. HALİL KILIÇ - Üye
 • Fakülte Sekreteri GÜRKAN BOZKURT - Üye
 • Bilgisayar İşletmeni CİHAN DOĞAN - Raportör

Kalite ve Sürekli İyileştirme Komisyonu

 • Prof.Dr. ALİ KASAL - Başkan
 • Doç.Dr. MEHMET YENİOCAK - Üye
 • Prof.Dr. İLHAN TARIMER - Üye
 • Prof.Dr. MEHMET ÇOLAK - Üye
 • Prof.Dr. TAYFUN BÜKE - Üye
 • Doç.Dr. HÜSEYİN GÜRÜLER - Üye
 • Doç.Dr. TOLGA URAL - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi MEHMET ACAR - Üye
 • Araş.Gör.Dr. ONUR VAHİP GÜLER - Üye
 • Fakülte Sekreteri GÜRKAN BOZKURT - Üye
 • Bilgisayar İşletmeni AYŞEGÜL GÖKDEMİR - Raportör

Kariyer Planlama ve Tanıtım Komisyonu

 • Prof.Dr. ALİ KASAL - Başkan
 • Doç.Dr. GÜRCAN ÇETİN - Üye
 • Doç.Dr. MEHMET YENİOCAK - Üye
 • Doç.Dr. HÜSEYİN GÜRÜLER - Üye
 • Doç.Dr. OSMAN ÖZKARACA - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi GÜNCEL SARIMAN - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi MEHMET ACAR - Üye
 • Araş.Gör.Dr. ONUR VAHİP GÜLER - Üye
 • Araş.Gör.Dr. TAHSİN ÇETİN - Üye
 • Fakülte Sekreteri GÜRKAN BOZKURT - Üye
 • Bilgisayar İşletmeni AYŞEGÜL GÖKDEMİR - Üye
 • Bilgisayar İşletmeni MERT YAPICI - Üye
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni YAŞAR KARAKAN - Raportör

Olağan ve Olağanüstü Durum Yönetim ve Koordinasyon Komisyonu

 • Prof.Dr. ERTAN ÖZEN - Başkan
 • Doç.Dr. MEHMET YENİOCAK - Üye
 • Doç.Dr. OSMAN ÖZKARACA - Üye
 • Doç.Dr. TOLGA URAL - Üye
 • Araş.Gör.Dr. HALİL KILIÇ - Üye
 • Fakülte Sekreteri GÜRKAN BOZKURT - Üye
 • Bilgisayar İşletmeni CİHAN DOĞAN - Raportör

Proje İşleri Koordinasyon Komisyonu

 • Prof.Dr. OSMAN GÖKTAŞ - Başkan
 • Prof.Dr. ALİ KASAL - Üye
 • Prof.Dr. ALİ KEÇEBAŞ - Üye
 • Prof.Dr. İLHAN TARIMER - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi TOLGA KUŞKUN - Üye
 • Fakülte Sekreteri GÜRKAN BOZKURT - Üye
 • Bilgisayar İşletmeni ÖZLEM ACAR - Raportör

Yayın İşleri Koordinasyon Komisyonu

 • Prof.Dr. YUSUF ZİYA ERDİL - Başkan
 • Prof.Dr. ERGÜN BAYSAL - Üye
 • Prof.Dr. İLHAN TARIMER - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi DURMUŞ KARABACAK - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi VOLKAN RAMAZAN AKKAYA - Üye
 • Fakülte Sekreteri GÜRKAN BOZKURT - Üye
 • Bilgisayar İşletmeni ÖZLEM ACAR - Raportör