Dekanımızın Mesajı


Sevgili Öğrenciler;

Doğal güzelliklerinin tarihle buluştuğu bir noktada konumlandırılan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin bir birimi olan Teknoloji Fakültesi, iş hayatı ve endüstrinin ihtiyaçları ve dünya standartları doğrultusunda bilimsel olarak kullanmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip Mühendisleri yetiştirmektedir.  

Fakültemiz, modern Türkiye’nin gereksinim duyduğu bilim ve teknoloji gibi alanlarda yüksek nitelikli, idealist, araştırıcı, sorgulayıcı, problem çözebilen, analitik düşünebilen ve çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterliliklerle donatılmış uygulama becerisi yüksek insan gücünün merkezinde odaklanmaktadır. Bu anlamda, Mühendislik kavramına farklı bir bakış açısı getiren Teknoloji Fakülteleri, hem yeni ve özel mühendislik programlarını ortaya çıkarmış hem de bir mühendisten olan beklentiyi bir adım ileri taşımıştır. Fakültemizde Sanayi ile İşbirliğini kuvvetlendiren bir mühendislik müfredatı hazırlanarak, iş dünyasının beklentileri doğrultusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip mühendisler yetiştirilmektedir. Ayrıca, bu eğitim süresince Türkiye Temel Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Bologna kriterlerinden taviz vermeden eğitim süreci 7 dönem teorik ve uygulamalı dersler ve 1 dönem İşyeri Eğitimi olarak düzenlenmiştir.  Öğrencilerimiz, kamu veya özel sektörde yaptıkları İşyeri Eğitimi sırasında daha mezun olmadan teorik ve uygulamalı derslerden öğrendikleri bilgi ve becerileri uygulamada ve kendilerinde gördükleri eksiklikleri iş hayatına atılmadan pekiştirme fırsatı bulmaktadırlar.

Sevgili öğrenciler, yaşamdaki en başarılı insan en iyi bilgiye sahip olan insandır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi olarak eğitim-öğretim materyallerinin ve müfredatının güncellenmesi çalışmaları ve laboratuvar altyapımızın güçlendirilmesi konularına önem vermekte ve yatırımlar yapmaktayız. Böylece, hedeflediğimiz uluslararası akreditasyonlara sahip olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Diğer taraftan öğrencilerimize 1 yıl İngilizce hazırlık okuma fırsatı sağlayarak uluslararası yeterlikler çerçevesinde en az bir yabancı dil becerisi sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda, fakültemizin dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan üniversiteler ile Erasmus+ ve Mevlana gibi ikili işbirliği anlaşmaları bulunmakta ve her yıl öğrencilerimize bu üniversitelerde eğitim ve staj imkânı sunulmaktadır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Merkez Kampüsünde yer alan fakültemiz öğrencilerimize bir çok sosyal ve barınma imkanı sağlamakta, öğrenci toplulukları, spor tesisleri ve kütüphane gibi alanlara erişebilmeleri kolaylaştırmaktadır. Sizleri “Bilginin Sevgiyle Bütünleştiği” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Selam ve sevgilerimle…

Prof. Dr. Hilmi Toker
Teknoloji Fakültesi Dekanı