XXX 4010 İşyeri Eğitimi Ücret Ödemeleri (Acil ve Önemli)

2022-2023 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı'nda "Uygulama Eğitimi (XXX 4010 İşyeri Eğitimi)" dersi alan öğrencilere “3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Staj veya Tamamlayıcı Eğitim gören Öğrencilere Ödenecek Ücretlere Yönelik Devlet Katkısı Uygulaması” uyarınca yapılacak ödemelere ilişkin belgeler aşağıda sunulmaktadır. Bu şekilde öğrencilere yapılacak ödemelerin ekte verilen "Uygulama Esasları" doğrultusunda yapılması yapılan ödemelere ilişkin "Devlet Katkısı Formu", "Öğrenci Ödeme Bilgi Formu" ve ödemeye ilişkin Banka Dekontu ile "Gönderi Adresi" ni zarfa yapıştırıp iletilmesi ve/veya öğrenci tarafından 23 Haziran 2023 tarihine kadar teslimi gerekmektedir.   

Saygılarımızla.

Usul ve Esaslar
Devlet Katkı Formu
Öğrenci Ödeme Bilgi Formu
Gönderi Adres Formu (Zarf Üzerine Yapıştırılacak)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yazısı

Bilgi Notu ve Açıklamalar
 

Son Güncelleme Tarihi : 25.05.2023 15:11 Okunma Sayısı : 1698

Son Duyurular