Yönetim

 
  Fakülte Yönetimi
 
Prof. Dr. Hilmi TOKER
Dekan
Detay
Doç. Dr. Mehmet YENİOCAK
Dekan Yardımcısı
Detay
 
Dr. Öğr. Üyesi Gürcan ÇETİN
Dekan Yardımcısı
Detay
 
Gürkan BOZKURT
Fakülte Sekreteri
Detay
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Tolga URAL
Fakülte Senato Üyesi
Detay


Fakülte Kurulu Üyeleri Listesi
Unvanı/Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Hilmi TOKER Dekan / Başkan
Doç. Dr. Ertan ÖZEN Bölüm Başkanı
(Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği)
Doç. Dr. Hüseyin GÜRÜLER Bölüm Başkanı
(Bilişim Sistemleri Mühendisliği)
Prof. Dr. Ali KEÇEBAŞ Bölüm Başkanı
(Enerji Sistemleri Mühendisliği)
Prof. Dr. Hilmi TOKER Bölüm Başkan Vekili
(Mobilya Üretimi ve İç Mekan Tasarımı)
Prof. Dr. Ergün BAYSAL Profesör Temsilcisi (Seçilmiş Üye)
Prof. Dr. Ali KASAL Profesör Temsilcisi (Seçilmiş Üye)
Prof. Dr. İlhan TARIMER Profesör Temsilcisi (Seçilmiş Üye)
Doç. Dr. Mehmet YENİOCAK Doçent Temsilcisi (Seçilmiş Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Utkucan ŞAHİN Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi (Seçilmiş Üye)
Gürkan BOZKURT Raportör/Fakülte Sekreteri

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri Listesi
Unvanı/Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Hilmi TOKER Dekan / Başkan
Prof. Dr. Ergün BAYSAL Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Ali KASAL Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Ali KEÇEBAŞ Seçilmiş Üye
Doç. Dr. Ertan ÖZEN Seçilmiş Üye
Doç. Dr. Hüseyin GÜRÜLER Seçilmiş Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gürcan ÇETİN Seçilmiş Üye
Gürkan BOZKURT Raportör/Fakülte Sekreteri

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
KOMİSYONLAR, GÖREV TANIMLARI VE ÜYELER
Akademik, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Komisyonu
Fakültemiz personeli ve öğrencileri için düzenlenecek akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin (Bilimsel Toplantılar, Bilimsel Etkinlikler, Teknik Gezi, Halı Saha Turnuvası, Basketbol Turnuvası, Satranç-Dama Turnuvası, PES Turnuvası gibi) koordinasyonunu sağlamak.
Unvanı/Adı-Soyadı                         Komisyon Görevi
Prof. Dr. Ali KASAL Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Osman ÖZKARACA Üye
Doç. Dr. Utkucan ŞAHİN Üye
Arş. Gör. Dr. Mehmet ACAR Üye
Arş. Gör. Dr. Halil KILIÇ Üye
Fakülte Sekreteri Gürkan BOZKURT Üye
Yaşar KARAKAN Raportör

Atölye ve Laboratuvarlar Koordinasyon Komisyonu
Fakültemiz bünyesinde yer alan atölye ve laboratuvarların kullanımını takip etmek, cihazların kontrolünü ve bakımını sağlamak.
Unvanı/Adı-Soyadı                         Komisyon Görevi
Doç. Dr. Mehmet YENİOCAK Komisyon Başkanı
Arş. Gör. Dr. Mehmet ACAR Üye
Arş. Gör. Dr. Halil KILIÇ  Üye
Arş. Gör. Onur Vahip GÜLER           Üye
Fakülte Sekreteri Gürkan BOZKURT Üye
Şube Müdürü (Tedviren) Arif Ergün HASKAYA Üye
Ayniyat Saymanı Ümit HASKAYA Raportör

Ders ve Sınav Görevleri Komisyonu
Fakültemiz bölümlerinin eğitim-öğretim programlarında yer alan dersleri için haftalık ders programlarını ve sınav programlarını merkezi olarak hazırlamak üzere görüş ve önerileri Dekanlık Makamına sunmak.
Unvanı/Adı-Soyadı                         Komisyon Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Utkucan ŞAHİN Komisyon Başkanı
Arş. Gör. Dr. Tahsin ÇETİN Üye
Arş. Gör. Gülşah KARACA DOLGUN Üye
Arş. Gör. Hilal KOÇAK Üye
Fakülte Sekreteri Gürkan BOZKURT Üye
Yaşar KARAKAN Raportör

Eğitim-Öğretim Programları Düzenleme, Takip ve Revizyon Komisyonu
Fakültemiz eğitim-öğretim programlarının günün koşullarına uygun olarak güncellenmesi, oluşan ihtiyaçlara göre eklenecek/çıkarılacak derslerin belirlenmesi ve uygulamalara ilişkin karşılaşılan sorunlara geliştirilen çözüm önerilerini Dekanlık Makamına sunmak.
Unvanı/Adı-Soyadı                         Komisyon Görevi
Prof. Dr. Hilmi TOKER Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Ali KEÇEBAŞ Üye
Doç. Dr. Ertan ÖZEN Üye
Doç. Dr. Mehmet YENİOCAK Üye
Doç. Dr. Hüseyin GÜRÜLER Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gürcan ÇETİN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Volkan Ramazan AKKAYA Üye
Fakülte Sekreteri Gürkan BOZKURT Üye
Cihan DOĞAN Raportör

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
Fakültenin atölye, laboratuvarlar ve tüm mekânlarını “İş Güvenliği” kapsamında koordine etmek ve oluşan duruma göre çözüm önerilerini Dekanlık Makamına sunmak.
Unvanı/Adı-Soyadı                         Komisyon Görevi
Doç. Dr. Ertan ÖZEN Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Mehmet YENİOCAK Üye
Doç. Dr. Osman ÖZKARACA Üye
Doç. Dr. Tolga URAL Üye
Arş. Gör. Dr. Halil KILIÇ Üye
Fakülte Sekreteri Gürkan BOZKURT Üye
Cihan DOĞAN Raportör

Kalite ve Süreklileştirme Komisyonu
Fakültenin iş süreçleri, eğitim-öğretim programları ve diğer faaliyetlerinin yürütülmesinde “kalite” odaklı olumlu bir bakış geliştirmek ve çözüm önerilerini Dekanlık Makamına sunmak.
Unvanı/Adı-Soyadı                         Komisyon Görevi
Prof. Dr. Ali KASAL Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Tayfun BÜKE Üye
Prof. Dr. Mehmet ÇOLAK Üye
Prof. Dr. İlhan TARIMER Üye
Doç. Dr. Mehmet YENİOCAK Üye
Doç. Dr. Hüseyin GÜRÜLER Üye
Doç. Dr. Tolga URAL Üye
Arş. Gör. Dr. Mehmet ACAR Üye
Arş. Gör. Onur Vahip GÜLER Üye
Fakülte Sekreteri Gürkan BOZKURT Üye
Ayşegül GÖKDEMİR Raportör

Kariyer Planlama ve Tanıtım Komisyonu
Fakültenin tanıtımını yapmak, kariyer günleri düzenlemek, mezunların takibini sağlamak ve web sayfasını düzenlemek üzere görüş ve önerileri Dekanlık Makamına sunmak.
Unvanı/Adı-Soyadı                         Komisyon Görevi
Prof. Dr. Ali KASAL Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Mehmet YENİOCAK Üye
Doç. Dr. Hüseyin GÜRÜLER Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gürcan ÇETİN Üye
Doç. Dr. Osman ÖZKARACA Üye
Dr. Öğr. Üyesi Güncel SARIMAN Üye
Arş. Gör. Dr. Mehmet ACAR Üye
Arş. Gör. Dr. Tahsin ÇETİN Üye
Arş. Gör. Onur Vahip GÜLER Üye
Fakülte Sekreteri Gürkan BOZKURT Üye
Ayşegül GÖKDEMİR Üye
İmam YAPICI Üye
Yaşar KARAKAN Raportör
 
Olağan ve Olağanüstü Durum Yönetim ve Koordinasyon Komisyonu
Olağan ve Olağanüstü (Doğal Afet, Yangın, Terör,… vb) durumlarda Fakülte personelinin sevk ve idaresi için eylem planlarının hazırlanması, tatbikatların yapılması ve işlerin sürekli takibinin sağlanması.
Unvanı/Adı-Soyadı                         Komisyon Görevi
Doç. Dr. Ertan ÖZEN Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Mehmet YENİOCAK Üye
Doç. Dr. Osman ÖZKARACA Üye
Doç. Dr. Tolga URAL Üye
Arş. Gör. Dr. Halil KILIÇ Üye
Fakülte Sekreteri Gürkan BOZKURT Üye
Cihan DOĞAN Raportör
 
Proje İşleri Koordinasyon Komisyonu
Fakültemiz öğretim elemanlarının “proje hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması” süreçlerinde ihtiyaç duydukları zamanlarda destek sağlamak üzere görüş ve önerileri Dekanlık Makamına sunmak.
Unvanı/Adı-Soyadı                         Komisyon Görevi
Prof. Dr. Osman GÖKTAŞ Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Ali KASAL Üye
Prof. Dr. İlhan TARIMER Üye
Prof. Dr. Ali KEÇEBAŞ Üye
Arş. Gör. Dr. Tolga KUŞKUN Üye
Fakülte Sekreteri Gürkan BOZKURT Üye
Nurşen GEDİZLİ Raportör

Yayın İşleri Koordinasyon Komisyonu
Fakültemiz öğretim elemanlarının yayınlarını hazırlarken ihtiyaç duydukları zamanlarda gerekli desteği sağlamak üzere görüş ve önerileri Dekanlık Makamına sunmak.
Unvanı/Adı-Soyadı                         Komisyon Görevi
Prof. Dr. Yusuf Ziya ERDİL Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Ergün BAYSAL Üye
Prof. Dr. İlhan TARIMER Üye
Dr. Öğr. Üyesi Durmuş KARABACAK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Volkan Ramazan AKKAYA Üye
Fakülte Sekreteri Gürkan BOZKURT Üye
Nurşen GEDİZLİ Raportör
>