Hakkımızda

Eğitim-öğretim alanındaki yenilikleriyle diğer fakültelerden farklı bir yapıya sahip olan Teknoloji Fakülteleri, 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.   

2010-2011 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayan fakültemiz, Ağaç İşeri Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği olmak üzere  3 Mühendislik Programı ile eğitim-öğretime devam etmektedir.  

Fakültemiz Genel Lise ve Mesleki ve Teknik Orta Öğretim (MTOK) olma üzere iki farklı kontenjan ile öğrenci almaktadır. MTOK kapsamında kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerimiz temel fen ve matematik derslerini kapsayan bir yıllık bilimsel hazırlık eğitimi (bilimsel hazırlık yönergesi için tıklayınız) almak zorundadır. Bilimsel hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz 1. Sınıfa başlayabilmektedir.     

Teknoloji Fakültesi eğitim-öğretim yapısıyla diğer fakültelere göre farklılık göstermektedir. Fakültemizde üniversite-sanayi işbirliği odaklı bir eğitim (7+1 Eğitim Modeli) uygulanmakta olup, öğrencilerimizin “Uygulama Becerisi Yüksek Mühendisler” olarak yetiştirilmesi amacında, 7+1 Eğitim Modeli ile okulda alınan teorik ve uygulamalı derslerin doğrudan saha tecrübesiyle birleştirilmesine ve öğrencilerimizin bu bilgilerini uygulama becerisine dönüştürebilmesine olanak sağlanmaktadır. Bu amaçla ders müfredatlarımız;    7 dönemini okulda teorik ve uygulamalı dersler,  1 dönemini de işletmelerde uygulama olarak düzenlemiştir. 

Ayrıca 40 günlük zorunlu yaz stajı ile desteklenen eğitim-öğretim süreci, öğrencilerimizin kazanacağı iş tecrübelerinin artmasında önemli ölçüde fayda sağlamaktadır.
>